Welkom

Welkom op de website van de Katholieke Bond van Ouderen Hengstdijk.

K.B.O.

De KBO is een vitale seniorenorganisatie voor belangenbehartiging, informatie en ontspanning.
De KBO behartigt de belangen van senioren in de meest ruime zin. Integratie en gelijkwaardigheid van senioren in de samenleving staan hierbij centraal.
Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving.

Nieuwsbrieven

Vanaf juli 2014 komt de KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ digitaal en zal een of tweemaal per maand verschijnen, en bestaat uit informatie van de UnieKBO en info vanuit KBO Zeeland en de afdelingen zelf...

Link naar KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ

KBO Zeeland

KBO Zeeland is een ouderenorganisatie die opkomt voor de belangen van senioren in Zeeland. Wij doen dit zowel op plaatselijk, regionaal en provinciaal vlak. Belangrijke thema’s zijn wonen, vervoer, veiligheid en zorg. Ook ondersteunen wij de leden bij vragen op sociaal en economisch terrein. Onze ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen voeren deze individuele ondersteuning uit. KBO Zeeland bestaat uit 33 actieve afdelingen die plaatselijk de belangen behartigen, maar vooral een ontmoetingspunt zijn voor hun KBO leden door de uitvoering van talloze activiteiten. Wij werken t.a.v. de algemene belangenbehartiging nauw samen in het POSO (provinciaal overlegorgaan samenwerkende ouderenbonden) waar ook PCOB, ANBO en de NPB deel van uitmaken. De identiteitsgebonden belangenbehartiging voeren wij geheel zelfstandig uit.

Link naar K.B.O. Zeeland

Ledenservice KBO

Bij de KBO zitten de mensen van de Servicetelefoon dagelijks voor u klaar om uw vragen over ondermeer wonen, zorg, welzijn en recht te beantwoorden.

Daarnaast zijn in het land ouderenadviseurs actief, die u thuis, in uw eigen omgeving, kunnen informeren en adviseren over uiteenlopende onderwerpen.

Heeft u behoefte aan hulp bij het doen van uw belastingaangifte?

Of bent u op zoek naar een arts voor de herkeuring van uw rijbewijs? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.